Seterbesøk i Løtenfjellet

Seterbesøk griserPå Sloken seter i Løtenfjellet drives tradisjonell seterdrift med melkeproduksjon, hvor gammel tradisjon og ny teknologi går hånd i hånd. I dag hentes det meste av melken med melkebilen. Sætra er strømløs og uten innlagt vann, så all teknologi til melking og melkehåndtering drives av ett aggregat.

På setra er det mjølkekua som styrer dagen og livet. Om kua kommer seint hjem til mjølking, blir det en sein kveld. Sånn er seterlivet, men for oss og dyrene er det en fantastisk tid de månedene vi bor på setra. Vi flytter til seters når beitene er klare, sånn ca. 10. juni og blir som regel til midt i september. Med til seters har vi ca 13 mjølkekyr, kalver, ungdyr, hester, høner, ca 40 sauer med lam, katta, bikkja, gjess og selvfølgelig får også julegrisene våre være med. Seterbesøk kuerEtter avtale kan dere besøke setra og være delaktig i kveldsstellet i fjøset og kankskje avslutte seterbesøket med en tur med hest og vogn! For nærmere info om Sloken seter, kontakt Espen Mørch Andersen tlf 93638094, www.hesteespen.no
Translate »