Bommen i Budorvegen

Det er ikke lenger mulig å betale med mynt i bomanlegget i Budorvegen. For å øke kapasiteten og driftssikkerheten har vi nå installert nye betalingsautomater. Disse automatene bruker bare en tredjedel av tiden i forhold til de gamle og vil gi bedre flyt og mindre kø. Det er også nå valgfritt om du vil skrive ut billett. Billett er ikke nødvendig i forhold til kontroll, da dette ivaretas på andre måter. Når det gjelder brikker for sesong- og årskort, fungerer dette som tidligere.

Translate »