Åpning av Ruskåsvegen

Ruskåsvegen fra Grua til Målia er åpnet for ferdsel og biltrafikk. Det er maks 6 tonn akseltrykk tillatt på denne vegstrekningen. Tiltaket er skiltet.

 

Translate »