Skogbrannfare

I tidsrommet 15. april – 15. september er det forbudt å gjøre ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. Dette gjelder også engangsgriller. Vi henstiller alle om å opptre aktsomt.

Mvh.

Løiten Almenning

Translate »