Author: hildef

Mattisrud Sammarstid

Mattisrud Sammarstid er et teaterstykke skrevet/komponert av Tor Karseth, som også har regien. Gjennom spill og sang fortelles det om en uke i en småbrukerfamilie i starten av forrige århundre. Billetter kjøpes ved inngang (150,-/200,-)....

Stolpejakt i Løten

Stolpejakten er et gratis tilbud og går ut på å finne stolper sentralt plassert forskjellige steder i Løten. Det finnes et kart for Budor  (20 stolper), et kart for Løten Sentrum og Slettmoen (32 stolper)....

Beiteslipp i Løten

De beiteberettigede kan slippe beitedyr i allmenningen når beitet er tilstrekkelig. Beiteberettigede må følge beitelagets regler for beiteslipp. Overtredelse vil medføre sanksjoner. Antall dyr som slippes meldes til beitelaget. NB: Gjelder også storfe. Storfe...

Translate »