Hytteservice

For spørsmål om Budor Hytteservice kan du kontakte Øivind Nordvold på oivind@budor.no
eller tlf. 916  20 133.
Budor Hytteservice tilbyr tjenester som:
 • Vedbestilling
 • Hogst omkring hytta
 • Vedlikehold av torvtak (kalking, gjødsling, slåing av gress)
 • Maling/Beising
 • Behandling av verandagulv
 • Måking av veranda
 • Måking av oppgang
 • Måking av tak
 • Strøing av innkjørsel
 • Strøing av oppgang
 • Feiing av skorstein
 • Arbeid med utearealer (grusgang o.l.)
 • Ettersynstjeneste
 • Nøkkelservice
 • Vask
 • Annet arbeid
Hvis du vil lese mer om tjenesten Hyttevask, klikk her

 

Translate »