Hytteservice

Som et ledd i utviklingen av Budor ønsker Løiten Almenning å få med seg partnere som kan være med å skape gode tjenester til dere som hytteeiere. Vi har derfor inngått en avtale med Trygve Hoelstad om å overta de tjenestene som Budor Hytteservice til nå har utført.

Trygve er godt kjent på Budor, som snøbrøyter i Svaenlia de siste par år for Løiten Almenning. Han har fagbrev som snekker, og har drevet egen snekkervirksomhet. Nå har han etablert Hoelstad Hytteservice. Vi er veldig godt fornøyd med denne avtalen og er sikre på at Trygve vil videreutvikle hytteservicetjenestene på Budor til det beste for dere hytteeiere.

Trygve nås på telefon 482 89 535 eller e-post: trygve@hoelstadhytteservice-as.no
Firmaet har også egen nettside: www.hoelstadhytteservice-as.no

Les mer om tjenester Hoelstad Hytteservice kan tilby her

Translate »