Beitedyr i Løtenfjellet og Budor

Sau og storfe er sluppet på beite i allmenningen. Rovviltobservasjoner og eventuelt skadde dyr meldes til tlf. 481 34 470. Informasjon finnes også her

 

Translate »