Stolpejakt i Løten 2018

Stolpejakten i Løten er et samarbeid mellom Løten kommune og Løten o-lag. Det er et gratis tilbud og går ut på å finne stolper sentralt plassert forskjellige steder i Løten. Det er i alt 60 stolper å lete etter i Løten. Det er et kart i området Løten Sentrum, Slettmoen og Klevfoss (40 stolper) og på Budor fra 15. juli (20 stolper). Hver stolpe består av en meterhøy trestolpe med nummer og en bokstavkode, samt en QR-kode for deg som vil bruke smarttelefon til å registrer stolpene.

Stolpejakten tar sikte på å legge til rette for å aktivisere både unge og gamle; inaktive, skoleelever, syklister, funksjonshemmede og rullestolbrukere – eller de som rett og slett ønsker å gjøre seg bedre kjent i byen og distriktet. Stolpejakten er en allmennyttig forening som skal bidra til økt fysisk aktivitet blant folk flest i hele landet.

Du finner kart for stolpejakten inne på Budor Gjestegård.

Les mer om stolpejakten her

Lykke til i jakten 🙂

 

Translate »