Vedlikeholdsarbeider på fire vegstrekninger på Hedmarken forseres, og en av disse vegstrekningene er fylkesveg 153 mellom rv. 25 i Brenneriroa og retning Budor:

På fylkesveg 153 mellom rv. 25 i Brenneriroa og i retning Budor skal det gjennomføres masseutskifting og kantforsterking på enkelte punkter over en vel fire kilometer lang strekning. Dette arbeidet var opprinnelig planlagt gjennomført i 2020, men arbeidet vil starte før jul i år. Disse utbedringspunktene vil ha grusdekke frem til det er mulig å gjennomføre asfaltering våren 2019.