Hogge ditt eget juletre?

I Løten er det lange tradisjoner for sjølhogst av juletre. Kjøp av «juletrelapp» og hogging av eget juletre i Løiten Almenning sin skog er for mange en viktig del juleforberedelsene. Juletrerekvisisjon (sjølhogst av juletre) kan kjøpes på allmenningskontoret eller via Løiten Almennings Vipps nr: 134887.

En juletrerekvisisjon koster kr 100 ,-

Kjør forsiktig på skogsvegene, og vær snill å ikke hogge juletre på plantefeltene.
Kontroller vil bli foretatt.

Translate »