Budorvegen stenges hele anleggsperioden
Utbedringen av fv. 153 Budorvegen vil få noen trafikale konsekvenser. – Budorvegen vil være stengt for trafikk mellom Doksrud og Ringneskrysset i hele anleggsperioden fra 23. april til arbeidene er ferdig i slutten av september. Det vil være skiltet omkjøring fra rv. 25 via fv. 60 Arnsetvegen, fv. 122 Lageråvegen og deretter fv. 115 Alderslystvegen til Budorvegen i Ringneskrysset, forklarer Jevnaker. Beboere mellom Doksrud og Ringneskrysset vil ha tilgang til sine eiendommer, men må påregne noe ventetid og ved enkelte anledninger kjøre rundt.

Viktig for trafikksikkerheten
I gjennomsnitt kjører 1.400 kjøretøy daglig på Budorvegen, og utbedringsarbeidene gjøres for å bedre trafikksikkerheten på vegen.
Statens vegvesen gjennomfører utbedringsarbeidene av fv. 153 Budorvegen på vegne av Hedmark fylkeskommune. Det er Gjermundshaug Anlegg som er utførende entreprenør.

Informasjonen er hentet på Statens vegvesen sin nettside