Veger i Løiten Almenning

Nyttig informasjon om veger i Løiten Almenning:

– Vegen inn til Gitvola (bildet) er nå åpen for personbiltrafikk.

– Ruskåsvegen fra Grua til Målia er åpen for personbiltrafikk.

Translate »