Sommerferieavvikling i Løiten Almenning

Under ferieavviklingen som i hovedsak varer til ei uke ut i august vil kapasiteten til å følge opp saker være redusert.
Allmenningskontoret er stengt i uke 28, 29 og 30, f.o.m. 05.07 t.o.m. 28.07.

Telefonnr. 62 54 74 40, vil være betjent kl. 10.00 – 14.00 i ukene 28, 29 og 30.

Henvendelser kan også gjøres via firmapost@loitenalmenning.no

Vakttelefon vegbommer: 975 11 722. Benyttes ved funksjonsproblemer ved bommene.

Vakttelefon beitedyr: 481 34 470. Benyttes til å melde fra om sjuke og skadde dyr, eller hendelser og situasjoner der det er nødvendig å komme i kontakt med dyreeierne. Se mer informasjon om beitedyr, her

God sommer!

Translate »